สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

ศูนย์ข้อมูลคติชนและวรรณกรรมลายลักษณ์เพชรบุรี

ผลการศึกษาวิจัย

1.ปริวรรตสมุดไทยพระคัมภีร์ซางของวัดลาด ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

2.ปริวรรตสมุดข่อยวรรณกรรมเรื่องจันทคาธเล่ม๒

3.ปริวรรตเอกสารโบราณมัทรีคำฉันท์ฉบับวัดใหญ่สุวรรณาราม

4.ปริวรรตสมุดข่อย เรื่อง ตำราโรคนิทาน

5.สมุดข่อย เรื่องแบบเรียนมาตราตัวสะกด วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

6.ตำรายาคัมภีร์อติสารบ้านศาลาเขื่อนอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี

7.ปริวรรตสมุดข่อยตำราธาตุพิการ

8.ปริวรรตเอกสารโบราณวรรณกรรมจากสมุดข่อย เรื่อง พระมาลัยกลอนสวด

9.การปริวรรตเอกสารโบราณเรื่องหงส์ยนต์

10.การปริวรรตจักรแก้ว เล่ม ๒

11.ปริวรรตพระสี่เสาร์

12.ปริวรรตสมุดข่อยนายเนียร บ้านเทริด จ.ชลบุรี

13.การวิเคราะห์เนื้อหาเพลงพื้นบ้าน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

14.การศึกษาการตั้งชื่อหมู่บ้าน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

15.พิธีการขึ้นบ้านใหม่ของไทยทรงดำ

16.ปริวรรตสมุดไทยเรื่องตำราฤกษ์ยามวันดีและตำรายาไทย

17.ปริวรรตพระสี่เสาร์ปรมัตถ์อุทัยกล

18.ปริวรรตสมุดข่อยตำรายาวัดเขากระจิว

19.การปริวรรตสมุดไทยดำวรรณคดีเรื่องมหาพนคำฉันท์ฉบับวัดเกาะ

20.ประเพณีส่งวัวส่งเกวียนของบ้านบ่อพราหมณ์

21.การศึกษาความทรงจำเกี่ยวกับหลวงพ่อนาคหรือพระครูวิริยาธิการี

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready