สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

ข้อมูลหลักสูตร

Up

2.ฉบับที่2_2555

2 55 300px

วิวัฒนาการของประติมากรรมในประเทศไทย
บทสวดบูชาสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดีย เนปาล
ความแตกต่างระหว่างคำว่า “ไท” กับ “ไทย”
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบุรี
การเปรียบเทียบภาพยนตร์การ์ตูนของวอลท์ ดิสนีย์และภาพยนตร์การ์ตูนไทย: ภาพสะท้อนบทบาทของสตรีในสังคม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาสุนทรียภาพทางดนตรี เรื่อง เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของผู้ประกอบอาชีพ ประมงน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
การศึกษาแนวการสอนวิชากลองชุดระดับขั้นต้นของครู โรงเรียนดนตรีปิ่นนคร เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
คำแนะนำกำรเตรียมต้นฉบับ
สารบัญ
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready