สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

ข้อมูลหลักสูตร

Up

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready