เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

27เมษายน2559เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาภาคปกติ

NRN 9591

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาภาคปกติ โดยใช้เครื่องลงคะแนนอัตโตมัติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยมีจำนวนนักศึกษามาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 1,687คน ผู้ลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 1,643คน และผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 44คน  โดยมีผู้สมัครจำนวน2หมายเลข หมายเลข1 นายตระการ ลมูล ได้คะแนน 601คะแนน และหมายเลข2 นายจิตรภณ โลภปัญญา ได้คะแนน 1,643คะแนน ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาภาคปกติ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เป็นกำลังสำคัญให้กับคณะสืบไป

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready