เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

7พฤษภาคม2559 รู้ รอบคอบ สอบบรรจุได้

NRN 0941NRN 0998

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง รู้ รอบคอบ สอบบรรจุได้ ประกอบการเรียนวิชาสัมมนาภาษาไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-16.30น. ณ ห้องร่มฉัตรบารมี มีผู้เข้าฟัง 200 คน โดยมีนายโกวิท ทองมาก และนายพีรวัฒน์ เป็นวิทยากร ซึ่งจะเน้นเรื่องการไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพที่โรงเรียน นักศึกษาฝึกสอนมีครูพี่เลี้ยงและโรงเรียน การเตรียมสอบบรรจุครูเข้ารับราชการครู ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ยิ่งต่อนักศึกษา เพราะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติและการทำงานต่อไป

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready