เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

5ก.ค.2560 อบรมTOEIC

toeic training อบรมtoeic

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมToeic ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 2362 อาคาร23 โดย ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีอาจารย์วัชระ เย็นเปรม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ /..ภาพกิจกรรม

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready