เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

graphic-design phetchaburi rajabhat university

อาจารย์ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ สาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และยังได้ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เพื่อนำมาพัฒนางานทางด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของคณะให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready