เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

อบรมเตรียมสอบ ก.พ.

training2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ก.พ. เมื่อวันที่ 14-15มิถุนายน 2560 ณ ห้องร่มฉัตรบารมี ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ โดยมี ดร.ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ ในครั้งนี้

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready