เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

อบรม Graphic Design for Packaging from Identities of Phetchaburi

graphic-design-packaging

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ด้วยเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดเพชรบุรี(Graphic Design for Packaging from identities of Phetchaburi) ให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพื้นถิ่นจังหวัดเพชรบุรีให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด และให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะในการเรียนต่อไป /ภาพกิจกรรม...

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready