เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.เขมา แฉ่งฉายา

painting-award2017
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เขมา แฉ่งฉายา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดภาพวาดนวัตกรรม ประจำปี 2560 Live Innovation Thailand Painting Contest 2017 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร 

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready