เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

27ก.ค.60บายศรีสู่ขวัญ60

traditional-welcome-ceremony

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2000 ที่นั่ง อาคารเอนกประสงค์ เพื่อเป็นการรับขวัญกับนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ พี่กับน้อง และยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป  ../ภาพกิจกรรม

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready