เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดหนังสั้นโครงการ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

Short-Film-Award2017

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ส่ง“ทีมดอนขังใหญ่”เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( รัชกาลที่ 9 )มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 117 ทีม ในรอบแรกคณะกรรมการคัดเลือกเหลือ 65 ทีม ในรอบที่ 2 คณะกรรมการเลือกเหลือ 30 ทีม และรอบสุดท้ายเลือกเหลือ 15 ทีมสุดท้าย

ทีมดอนขังใหญ่ มีแนวคิดการสร้างภาพยนตร์จากแนวพระราชดำริ “ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ” ซึ่งเป็นการนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์สั้นในเรื่องวาระแอบแฝง ในเนื้อหาของเรื่องจะเป็นภาพยนตร์เชิงสัญลักษณ์มี 2 ครอบครัวที่แสดงออกถึงความรักและน้อมนำแนวคิดของพ่อหลวงมาใช้โดยครอบครัวแรกจะเน้นที่การพูดให้คนอื่นเห็นว่าตนเองนั้นน้อมนำหลักแนวคิดของในหลวงมาใช้ ส่วนอีกครอบครัวไม่ใช่เพียงแค่แสดงออกแต่ลงมือทำด้วย และนำหลักการที่ทรงมีพระราชดำริมาเป็นแก่นเรื่องคือ “ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ” มาบำบัดจิตใจของตัวละครในเรื่องนี้ โดยทีมดอนขังใหญ่ได้รับการสนับสนุน ในการให้คำปรึกษาจาก ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำ  ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย์  และทีมงานดอนขังใหญ่จำนวน 10 คนได้แก่

                            1.นายสิทธิชัย บุญอิ่มผู้กำกับ Director

2.นายเกริกฤทธิ์ พิศงามติดต่อประสานงาน  Continuity

3.นางสาวมินตรา สีนิลผู้จัดการ  Production Manager

4.นายธนภัทร เก่งตรง ช่างภาพ  Camera Man

5.นายนิธิ พราหมณ์สงฆ์ภาพนิ่ง  Stills Photographer

6.นายพิทักษ์พงศ์ บุญทองผู้ช่วยช่างภาพ Claper

7.นายจิรพงศ์ สังขวิจิตรผู้ช่วยผู้กำกับ  Assistant Director

8.นายสุเมธ แย้มดีสถานที่ location

9.นายพีรพัฒน์  ติดต่อสถานที่  location

10.นายสิริวัฒน์ อินทราพงษ์เสียงGaffer

ผลการตัดสิน ทีมดอนขังใหญ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 200,000บาท และได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เงินรางวัล 30,000  บาท ต้องขอขอบคุณเจ้าของโครงการ คือ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้

ทีมดอนขังใหญ่ รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเพราะเกินความคาดหวังมากสำหรับพวกเรา เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เสร้างผลงาน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวศาสตร์ของพระราชา พวกเราเป็นชาวราชภัฏ คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน และยังเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูยิ่งทำให้เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ และหวังว่าผลงานของพวกเราจะเป็นประโยชน์ได้เป็นสื่อการเรียนรู้กับผู้ที่ได้รับชม   พวกเราทีมดอนขังใหญ่ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน และจักขอเทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไป

 

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready