เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

รางวัลชมเชยการอ่านออกเสียงระดับประเทศ

thai-reading-award2017

นางสาวอนุสรา โครงเซ็น และนายเกษม เลียบดี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลชมเชยการอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยมีอาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว และอาจารย์ชนัญญ์ เมฆหมอก เป็นผู้ฝึกซ้อม

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready