เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์ภาษาพัฒนาการเขียน

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์ภาษา พัฒนาการเขียน” โดย อาจารย์เอนก นาวิกมูล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมทักษะประกอบการเรียนวิชาสัมมนาภาษาไทย
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเขียนที่ดี
3. เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับการเขียน ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมี ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

               

 

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready