เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

ขอเชิญชม การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ

เชิญชมการแสดงโขนเทิดพระเกียรติ ชุด ศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ การแสดงผลงานการแสดงโขนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงนาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมอนุรักษ์การแสดงชั้นสูงของไทยและร่วมสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สำรองที่นั่งได้ที่ สาขานาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงนาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บัตรราคา 80 บาททุกที่นั่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีติดตามรอลงเครดิต ชมฟรี

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready