เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพริบพรีศรีราชภัฏ ที่เข้ามาศึกษาดูงานของสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมถึงเรื่องการประชุมระดมความคิดเห็น แก้ไขปัญหาต่างๆที่ทางสาขาพบ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการสานความสัมพันธ์กันระหว่างมหาวิทยาลัย ได้เป็นอย่างดี

 

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready