เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน และมหาวิทยาลัยการป่าไม้ตะวันตกเฉียงใต้ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่นักศึกษาในครั้งนี้

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready