เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

อบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์สำหรับการเรียนการสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการ อบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์สำหรับการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 และ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน และสร้างโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน ให้ดียิ่งขึ้น

 

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready