นักศึกษาได้รับรางวัล

12528743 1232254540124162 236355487 o

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากงานประกวดประดิษฐ์โคมไฟ 

รางวัลชนะเลิศได้แก่ 

นางสาวจันทรวรรณ แฉ่งฉายา 

นางสาวสุกัญญา นุชา 

รางวัลป็อบปูล่าโหวต ได้แก่ 

นางสาวปัทมาภรณ์ มนเทียร 

นางสาวอุษา เดชวัน 

นางสาวพัชรีญา ตาวงค์ 

นางสาวกนกวรรณ อยู่พิทักษ์

ทางคณะ ขอชื่นชมในความสามารถ ของนักศึกษาที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่คณะ และยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนมาเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready