เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

ตรวจเยี่ยมคณะ

NRN 6529

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารสถานที่ การเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ความพร้อมในด้านต่างๆและให้คำแนะนำในการพัฒนาเพื่อให้ การเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready