เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

ยินดีต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Ibn Khaldun Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

NRN 6790
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษและบุคลากรประจำศูนย์ภาษา ร่วมต้อนรับอธิการบดี และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Ibn Khaldun Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และทำพิธีเซ็นต์สัญญาความร่วมมือ(Memodandum of Understanding) เพื่อแสวงหากิจกรรมที่จะนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของทั้งสองสถาบัน

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready