การศึกษาชุมชนเชิงปฏิบัติการกับการเรียน

001

อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ สิงห์ชัย ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนลงศึกษาชุมชนเชิงปฏิบัติการ ณ ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
ผู้นำชุมชน กลุ่มเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะและเข้าใจกระบวนการศึกษาชุมชน เพิ่มทักษะการเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ดี

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready