เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

สัมมนาการบริหารงานภาครัฐ และท้องถิ่น

12736769 1236516533025452 1211770395 o

อาจารย์ จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย จัดการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ “การบริหารงานภาครัฐ และท้องถิ่น” โดย นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิจากประสบการณ์จริงแก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready