เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

27 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมนักกลอนเมืองเพชร

nrn 9745
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับชมรมนักกลอนเมืองเพชร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมนักกลอนเมืองเพชร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอ.ทองใบ แท่นมณี ประธานชมรม เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญของการประชุมคือ 1.ขอแสดงความยินดี แด่ ผศ.อำนวย ขำปรางค์ รองประธานชมรมฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2559 2.การกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในพิธี คือ พริบพรีกวีศิลป์ ประกวดการแต่งคำประพันธ์ในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมครบรอบสุนทรภู่ การแข่งขันกลอนระดับมัธยมศึกษา หนังสือ ดนตรี กวี ศิลปะ และการจัดค่ายวรรณศิลป์ ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน รายละเอียดการดำเนินงานต่างๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆต่อไป

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready