วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่38 ราชพฤกษ์เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

pcnk1
pcnk2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. “ราชพฤกษ์ เกมส์ครั้งที่ 38” เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยได้รับรางวัล ดังนี้

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันตอบคำถาม
Asean
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์
รางวัลรองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันผสมเครื่องดื่มแบบStandard Classic
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันผสมเครื่องดื่มแบบFlair Bar
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันจัดโต๊ะอาหาร

สาขาวิชาภาษาจีน
 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันตอนคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาสังคมศึกษา
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านสังคมศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

สาขาวิชานิติศาสตร์
 
รางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย

สาขาวิชาภาษาไทย
รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันคัดลายมือ
รางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบคำถามภาษาไทย
รางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันอ่านร้อยแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันขับเสภา

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready