เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

12 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการสานฝันสู่งานบริการ

tidm1
tidm2
นักศึกษาชั้นปีที่
3 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม แขนงการโรงแรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้เรื่อง Bar Service ซึ่งเป็นการบริการด้านสายงานของธุรกิจโรงแรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่ายางวิทยา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 30 คน โดยมีอาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-15.00 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ เรื่องของการผสมเครื่องดื่มประเภทม็อกเทลและลักษณะงานของBar tender ซึ่งความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเป็นการเสริมทักษะงานบริการในสายงานโรงแรมและเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready