6,7,13และ14 กุมภาพันธ์ 2559 อบรม TOEIC

toeic
ศูนย์ภาษา จัดโครงการอบรม
TOEIC (รอบที่1) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก ระหว่างวันที่ 6,7,13และ14 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีผู้สนใจสมัครและเข้าอบรมจำนวน 70 คน ซึ่งภายหลังจากการอบรม ศูนย์ภาษายังได้จัดทดสอบ TOEIC เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready