เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

9 มีนาคม 2559 ศาสตร์และศิลป์สร้างครู สู่ศตวรรษที่ 21

NRN 1781
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่4 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูและการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 "ศาสตร์และศิลป์สร้างครู สู่ศตวรรษที่21" โดยนายจักรกฤต โยมพยอม หรือ ครูทอม คำไทย พิธีกร-ครูสอนภาษาไทย ชื่อดังจากรายการทีวีหลายรายการ เช่น รายการภาษาไทยไม่ดาร์กไซด์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา และคณาจารย์เป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready