เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

11-13มี.ค.59 Art of Salt ครั้งที่4 "เกลือจะหวานก็งานเนียะ"

NRN 1959

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม Art of Salt4 "เกลือจะหวานก็งานเนียะ" เมื่อวันที่11-13 มีนาคม 2559 เป็นกิจกรรมแสดงผลงานทางศิลปะ โดยใช้เกลือเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นประติมากรรมเกลือที่สวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง มีกิจกรรมสอยหัวใจจากนักศึกษาในสาขาเพื่อแลกของรางวัล และสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง) จัดการแสดงในพิธีเปิด 1 ชุดการแสดง ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ที่เข้ามาร่วมชมกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ ภายในงานยังมีการออกร้านอีกมากมาย เช่น ตลาดอิ่มสุข ที่นำสินค้าของจังหวัดเพชรบุรีมาจำหน่ายให้กับผู้เข้าชมงานอีกด้วย

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready