30มี.ค.59ได้รับรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ภูมิปัญญาไทย

12936655 1057325040977511 5327907083545865649 n

สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมแข่งขันโครงการทักษะงานเพื่อการอนุรักษ์วัสดุพื้นถิ่นภาคกลางภายใต้แนวคิด“ผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ภูมิปัญญาไทย” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 นั้น การร่วมแข่งขันโครงการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวน้ำเพชร บุงปัน 2. รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาววันวิสา โชคลาภ และ นายอนันต์ วรรณรักษ์

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready