30มี.ค.59เวทีแห่งการเรียนรู้ สู่การเป็นครูในศตวรรษที่ 21

NRN 6700

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่4 จัดบรรยาย เรื่อง “เวทีแห่งการเรียนรู้ สู่การเป็นครูในศตวรรษที่ 21” โดย อรพิมพ์ รักษาผล (พี่เบส) พิธีกรและนักพูดชื่อดังของเมืองไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์1 โดยมีนักศึกษาเป็นจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญคือ การเป็นครูที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพได้อย่างไร เพื่อให้นักศึกษาในวันนี้ สามารถเป็นครูที่ดีได้ในวันข้างหน้า อย่างเต็มภาคภูมิ

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready