เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

20เม.ย.59ดุริยนาฏศิลป์ถิ่นพริบพรี

NRN 8446

นักศึกษาสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ชั้นปีที่4 แขนงนาฏยการแสดง แขนงดนตรีไทย และดนตรีสากล จัดการแสดง ดุริยนาฏศิลป์ถิ่นพริบพรี โดยมีการแสดง5ชุดการแสดง คือ 1.วชิรบุรี นทีศรีชัย 2.ปรีเปรมวัวลาน 3.ฉุยฉายราชภัฏเพชรบุรี  4.เก่อญอโพ้ 5.เพชรบุรีที่รัก  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559  ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง2000ที่นั่ง โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการแสดงเป็นจำนวนมาก

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready