เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

20เม.ย.59เตรียมออกฝึกสอน

NRN 8489

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมออกฝึกสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่จะเตรียมออกฝึกสอนในปีการศึกษา2559  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้อง 2362 โดยมีนักศึกษารุ่นพี่ที่เคยออกฝึกสอนมาแล้วให้คำแนะนำกับน้องๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready