เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

20เม.ย.59Freshy Day Night

NRN 8314

เมื่อวันที่ 20 เมษายน สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ ได้จัดกิจกรรม Freshy Day Night ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดรอบบริเวณอาคาร 1 อาคารเดิมคณะมนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์ และกิจกรรมประกวดหนุ่มสาว Freshy การร่วมกิจกรรมร้องเพลงและวงดนตรี

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready