เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

8เม.ย.59จัดสัมมนาวิชาการ เวทีสัมมนาไฟป่าและหมอกควันกับความมั่นคงของชุมชนและผืนป่า จังหวัดเพชรบุรี

NRN 7741

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัด เพชรบุรี  และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( พอช. ) จัด เวทีสัมมนา ไฟป่าและหมอกควันกับความมั่นคงของชุมชนและผืนป่า จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่  8  เมษายน  2559  เวลา 08.30 – 12.30  น.  ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี  ตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้านชาวกระเหรี่ยง   ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนจังงหวัดเพชรบุรี    ตัวแทนหน่วยงานราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นและ เครือข่าย/ภาคี และ หน่วยงานองค์กรสื่อสาร ในจังหวัดเพชรบุรี   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนสัมมนา ผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 200 คน   โดย ดร. อนุรักษ์  สิงห์ชัย  ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  เป็นตัวแทนในการ ดำเนินงาน  และได้รับเกรียรติ  ผศ.พจนารถ บัวเขียว  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ให้การต้อนรับและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready