เข้าสู่ระบบส่งบทความวิชาการ

27เมษายน2559 Sport Day

NRN 9169

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดงาน Sport Day เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอลของนักศึกษาในสาขา ฯ เพื่อให้นักศึกษารู้คุณค่าของการออกกำลัง และฝึกฝนความมีน้ำใจนักกีฬาและเกิดความสามัคคีร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready