ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์

hs logo banner

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
kobkul
ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร.กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์
ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา

ปร.ด.(ยุทธศาสตรการพัฒนา)
อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
อ.บ.(ภาษาไทย-สังคมวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา,ศาสนา,ภาษาไทย,สังคม

ดาวน์โหลด CV -
email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ติดต่อ -
     

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready