ดร.สมนึก ปานชูกลีบ

hs logo banner

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
somnuk
ดร.สมนึก ปานชูกลีบ
ชื่อ-นามสกุล ดร.สมนึก ปานชูกลีบ
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
ศษ.บ.(ประถมศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ

การบริหาร,ประวัติศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์

ดาวน์โหลด CV -
email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ติดต่อ -
     

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready