ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี

hs logo banner

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
chaleaw
ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี
ชื่อ-นามสกุล

ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี

ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา

Ph.D.(International Development Education), Standford University, U.S.A.

M.A. (Educational Administration), Standford University, U.S.A.

M.Ed.(Educational Research) University of the Punjab, Pakistan

กศ.บ.(เกียรตินิยม) คณิตศาสตร์และฟิสิกส์

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษา,ยุทธศาสตร์การพัฒนา,วิจัย,คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์

ดาวน์โหลด CV -
email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ติดต่อ -
     

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready