ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว

hs logo banner

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
wipavanee
ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว
ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
รป.ม.(การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท)
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ความเชี่ยวชาญ

รัฐประศาสนศาสตร์,ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดาวน์โหลด CV -
email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ติดต่อ -
     

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready