รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์
นายชนสรณ์ คุณาธิมาพันธ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ทักษะการนำเสนอของฝากของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ
นางสาวพรรณพษา เพิ่มพูล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

       คณบดี

ลิงค์หน่วยงานภายใน

pbru
management1
scaat1
agriculture1
industrial1
science1
education1
nurse1

ศูนย์สอบภาษาจีน

ลิงค์หน่วยงานภายนอกคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready