Mobirise

ชุมชนบ้านสามเรือน

ศูนย์ทอผ้า

Mobirise

1. กระสวย

Mobirise

ฟันหวี

Mobirise

ไม้มะเฟือง


            "บ้านสามเรือน" เป็นชุมชนไทยทรงดำ หรือโซ่ง ที่มีประเพณีที่ทำสืบต่อกันมายาวนาน นั่นคือ"การทอผ้า" แต่การทอผ้านี้ ไม่ใช่เพื่อการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน หรือใส่ในงานบุญ งานมงคล เเต่เป็นการทอผ้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันสุดท้ายของชีวิต ซึ่งทุกคนต้องมีชุดที่ทอขึ้นมาเป็นของตัวเอง ในปัจจุบันชาวลาวโซ่ง หรือชาวบ้านสามเรือน
ไม่ได้ท่อผ้าเพื่อจุดประสงค์นั้นเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการทอเพื่อใส่ในชีวิตประจำวันด้วย
            "กลุ่มทอผ้าบ้านสามเรือน" 27 ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ได้เเรงบันดาลใจจากการทอผ้าใช้เองมาตั้งแต่โบราณ มีผ้าไทยทรงดำที่ใช้เส้นไหมและฝ้ายที่มีอยู่ การเลี้ยงตัวไหมใช้เองมาตั้งแต่อดีต ในอดีต มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แต่ในปัจจุบันไม่มีแล้ว เนื่องจาก คนในชุมชนหันมานิยมใช้ด้ายใยสังเคราะห์สำเร็จรูป ซึ่งมีความสะดวกต่อการใช้งานมากกว่า และได้มีการดัดแปลงจาก "กี่" ทอมือ มาเป็นกี่กระตุก จึงเป็นการพัฒนาจากผ้าไทยทรงดำ มาเป็นผ้าขาวม้า โดยเริ่มการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มาจนถึงปัจจุบัน

Mobirise

ประโยชน์

ผ้าขาวม้าของ "บ้านสามเรือน" นอกจากจะมีลวดลายที่เฉพาะตัว แฝงด้วยเสน่ห์ของความโบราณที่ส่งต่อมายังปัจจุบันแล้ว ยังมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งอาจหาไม่ได้จากที่ไหนแล้ว นั่นคือ
1. ระบายอากาศได้
2. ซักแล้วไม่ยืด ไม่หด
3. เนื้อผ้ามีความนุ่มไม่หยาบกระด้าง
4. ราคาไม่แพง 

การส่งออก-การจัดจำหน่าย

   ปัจจุบันผ้าทอบ้านสามเรือน ถึงแม้จะไม่ได้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หรือปลูกฝ้ายอย่างในอดีต เพื่อผลิตเส้นใยมาใช้ในการทอ แต่เปลี่ยนเป็นซื้อเส้นใยสังเคราะห์สำเร็จรูปมาแทน แต่ก็ยังใช้วิธีการทอมือเหมือนในอดีตที่ผ่านมา และยังคงทอลวดลายผ้าแบบดั้งเดิมสืบทอดกันมา
ปัจจุบันผ้าทอมือบ้านสามเรือนเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่นิยมใช้ผ้าทอมือ และยังเคยได้รับรางวัล จากการประกวดสินค้าโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของจังหวัดเพชรบุรี
ราคาจำหน่ายผ้าทอมือบ้านสามเรือน ก็ไม่แพง ซี่งส่วนใหญ่จำหน่ายเป็นมีทั้งผืนเล็ก กลาง ใหญ่ แล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง ราคาเริ่มต้นที่ผืนละ 200 บาทขึ้นไป และปัจจุบันทางกลุ่มก็กำลังคิดพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบและตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อสำเร็จรูป กระเป๋า ถุงผ้า ขนาดต่างๆ ของที่ระลึก เป็นต้น 

Mobirise
ตำแหน่งที่ตั้ง

ชุมชนบ้านสามเรือน  ม.4 ต.ท่าตะคร้อ    อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
 รหัสไปรษณีย์  76000

ติดต่อเรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8      ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 Phone : 032-493268
 Fax : 032-493268