ปัจฉิมนิเทศ

  สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566  โดยกิจกรรมในภาคเช้า

มีการเสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เตรียมพร้อม และทางเลือกเพื่อเข้าสู่โลกการทำงาน” จากคุณบรรพต พงษ์รอด ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และคุณตุลธร รอดภัย ครูโรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
🤍 ภาคบ่าย งาน “เกษมสุข” ช่วง เกษม-เกษียณ คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีได้แสดงความกตัญญูกตเวที มอบพวงมาลัย และมุฑิตาจิตผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี และประธานหลักสูตรฯ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
❤️ ช่วง เกษมสุข กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยมีธีมการแต่งกาย “งานวัด” โดยบรรยากาศความสนุกสนานกลับมาอีกครั้ง
Scroll to Top
Scroll to Top