พัฒนาชุมชน
พัฒนาชุมชน
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยนักศึกษารายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคนอกเวลาปกติ จัดโครงการสัมมนา ” เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ” ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ …

พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ …

ตัวแทนประเทศไทย

ตัวแทนประเทศไทย …

การเมืองและการเลือกตั้งสู่ความหวังประเทศไทย

การเมืองและการเลือกตั้งสู่ความหวังประเทศไทย …

H U S S

     H = มีความเป็นมนุษย์ (Humanity) หมายถึง มีความรู้รอบด้าน มีคุณธรรม และมีวัฒนธรรม
     U = รวมกันเป็นหนึ่ง (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม
     S = รับผิดชอบต่อสังคม (Society) หมายถึง มีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อรับใช้สังคม ด้วยความรู้และคุณธรรม
     S = เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น (Source) หมายถึง สนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

Address: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

Phone: 032-708615

Phone: 032-708658

Email: huss_faculty@mail.pbru.ac.th

Facebook: Huss Pbru

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Scroll to Top
Scroll to Top