การเมืองและการเลือกตั้งสู่ความหวังประเทศไทย

          วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดการสัมมนา “การเมืองและการเลือกตั้งสู่ความหวังประเทศไทย” วิทยากรโดยปริญญา สุนทรวาทะ จาก เพชรภูมิ   อาจารย์สุรพล นาคนคร อดีต กกต. จังหวัดเพชรบุรี
ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ อดีตผู้ก่อตั้งพรรคพลังท้องถิ่นไทย ดำเนินรายการโดย อุดมเดช เกตุแก้ว  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับความสนใจจากนักศึกษาร่วมเข้าฟังจำนวนมาก
Scroll to Top
Scroll to Top