พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทำพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน โดยนายวีระพงษ์ อ่างทอง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และ ผศ.ดร.พัชรรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัเพชรบุรี
Scroll to Top
Scroll to Top