พิธีไหว้ครูและมอบครุสิทธิ์​สาขาวิชาภาษาไทย​

            พิธีไหว้ครูและมอบครุสิทธิ์​สาขาวิชาภาษาไทย​เมื่อวันอาทิตย์​ที่​ 26​ มีนาคม​ 2566​ ที่ผ่านมา​ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย​
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูและมอบครุสิทธิ์แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4
และชั้นปีที่ 5 ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย​ (หลักสูตรเดิม 5 ปี​ หลักสูตรใหม่ 4 ปี)  โดยในช่วงเช้าได้นิมนต์​พระสงฆ์​มาเจริญ​พระพุทธ​มนต์​ และถวายภัตตาหารเช้า​ จากนั้นได้ประกอบพิธีไหว้ครูร่วมกัน​ ทำขวัญนักศึกษาชั้นปีที่​ 4​ และชั้นปีที่​ 5​ และพิธีมอบครุสิทธิ์​ (สิทธิ​แห่งความเป็นครูภาษาไทย)  การจัดพิธีเป็นไปเพื่อการแสดงความเคารพบูรพาจารย์​ด้านภาษาไทย​ สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพแก่บันฑิตภาษาไทย​ สืนสานประเพณีไทย​ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ​ และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล​ของผู้เข้าร่วม  ในช่วงเย็นนักศึกษา​ทุกชั้นปี​ได้ร่วมเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา​ในปีการศึกษา​นี้ด้วย  ขอกราบขอบพระคุณ​ คณาจารย์​ ผู้ปกครอง​ และนักศึกษา​ ที่ได้ร่วมกุศล​ และดำเนินพิธีกรรม​ พิธีการ​ ในครั้งนี้ให้ลุล่วง​ไปด้วยดี
Scroll to Top
Scroll to Top